Bijlagen bij vraag 33 inzake beantwoording Kamervragen Nij Begun