Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het in de problemen komen van de teelt van frietaardappelen door nieuwe Haagse regels