Beslisnota's bij stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. het waterdomein