Beslisnota bij Kamerbrief Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023