Verzoek om advies ter uitvoering van de motie Sneller c.s. (Kamerstuknummer 36360, nr 6)