3e Herziene convocatie Technische briefing over de gevolgen van de vergunningstop in Noord-Brabant op 4 juli 2023