Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie van de motie van het lid Van der Plas over nageschakelde technieken opnemen in de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Kamerstuk 30175, nr. 442)