Beslisnota bij brief Natuurwaarden op defensieterreinen