Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (Kamerstuk 36360-XIII-1)