Beslisnota bij Kamerbrief Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (Kamerstuk 36360-XIII)