Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2023