Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op de motie van het lid Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan (Kamerstuk 25295-2008)