Beslisnota bij brief Geannoteerde Agenda informele Energieraad 11-12 juli 2023