Beslisnota inzake Evaluatie project 'Versterking lokale journalistiek door samenwerking'