Beslisnota inzake Reactie op de verzoeken van de leden Klaver en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 juni 2023, met betrekking tot het debat over het beëindigen van de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord