Voorstel van het lid Beckerman om de staatssecretaris van EZK te verzoeken om een reactie op de resultaten van de dorpsenquête Schoonebeek