Beslisnota over het bericht 'Cliënten ggz stappen boos uit overleg ‘Plan dataverzameling schendt privacy