Verblijfsrechtelijke mogelijkheden en juridische gevolgen