Voorstel van de leden Beckerman en Nijboer tot een brief aan de staatssecretaris van EZK m.b.t. het niet vertragen van maatregelen voor gedupeerden gaswinning