Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht ‘Nieuwe strategie tabaksfabrikanten: investeren in medicijnen voor rokers’