Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Ziekenhuis in Heerlen raakt mogelijk alle bedden voor opnames én spoedeisende hulp kwijt: gemeente reageert verbolgen'