Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dat mogelijk alle bedden voor opnames én spoedeisende hulp kwijtraakt