Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Boutkan over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde