Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Grinwis over de massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep