Beslisnota bij brief recent onderzoek KNMI naar nauwkeurigheid seismisch meetnetwerk