Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Bisschop over de verkoop van rauwe melk