Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bericht ‘Alrijne Ziekenhuis: 'Geld verzekeraars op dus we sluiten operatiekamers'