Beslisnota bij brief Toezegging pensioenvermogens van ondernemers in de statistieken