Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsappreciatie op het AIV-adviesrapport 'Internationale rol van de Euro'