Beslisnota inzake Afschrift van de brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters over het verzoek om 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024