97.000 plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad