Beslisnota bij brief Appreciatie onderzoek Strategy& met betrekking tot publieke belangen