Brief van het Presidium over begrotingsbehandelingen en recesplanning