Beslisnota inzake Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over het wetsvoorstel voor de Energiewet