Beslisnota bij brief Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (Waardevermeerderingsregeling)