Tweede tussenrapportage handhavingstrajecten op Schiphol inzake fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen