Afschrift brief van Unesco betreft voorgenomen gaswinning bij Ternaard