Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de verdeling van opleidingsplaatsen over heel Nederland