Beslisnota bij Kamerbrief inzake de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023