Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging BTW-richtlijn inzake Invoer One Stop Shop (Kamerstuk 22112-3728)