Beslisnota bij brief Continuïteit radardekking en interim maatregelen