Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 september 2023, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het bijzonder zal zijn belast (Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)