Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg (Kamerstuk 21501-33-1029)