Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023