Convocatie gesprek Parlementaire delegatie Duitse deelstaat Brandenburg - d.d. 13 september 2023, 12.00-13.00 uur.