Beslisnota bij Kamerbrief Bankwinsten en ECB monetair beleid