notitie van de leden van de voorbereidingsgroep duurzame industrie en energiesysteem.