Convocatie technische briefing door de Onderwijsraad inz. publicatie 'Schaarste schuurt' d.d. 3-10-2023