Afschrift vragen van antwoord op brief Boscon inzake verbetering van de positie van de minima