Convocatie inbreng schriftelijk overleg Voortgang snel internet en uitvoering van de motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Leijten over de Universele Dienst (Kamerstuk 36200-VII-65)